"Palma 7", dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība

Kaukaza 1-1, Riga, LV-1006, Latvia

+371 29462559