ŠNsdv

Šterns N., saimnieciskās darbības veicējs

Roja, Upes 3a, Rojas pagasts, Talsu nov., LV-3264