VzdRr

Valsts zemes dienests, Rīgas reģionālā nodaļa, Rīgas klientu apkalpošanas centrs

Puskina 14, Riga, LV-1050, Latvia